PARKER HANNIFIN FACTORY EXTENSION IN CHOMUTOV

PARKER HANNIFIN FACTORY EXTENSION IN CHOMUTOV

Zadavatel: KAJIMA Europe B. V., Vinohradská 151/2828, 130 00 Praha 3
Termín výstavby: 05 / 2003 - 08 / 2004

Popis stavby:

Výstavba základů výrobní haly, IS a zpevněné plochy:

 • zemní práce, odstranění stávajících konstrukcí
 • vápenná stabilizace hl. 50 cm
 • osazení silničních a záhonových obrubníků
 • zřízení konstrukčních vrstev (ŠTP, MZK, KSC)
 • pokládka nového asfaltového povrchu
 • pokládka zámkové dlažby (parkoviště, chodníky)
 • splašková kanalizace a čerpací stanice kalů
 • zřízení dešťové kanalizace DN 150 – DN 300
 • dodávka a osazení odlučovače ropných látek
 • zřízení přípojky vodovodu a plynu
 • přípojka elektro NN, rozvody VO
 • zřízení nové konstrukční vrstvy pod halou z MZK REFERENČNÍ