HYPERMARKET TESCO CHEB

HYPERMARKET TESCO CHEB

Zadavatel: PRŮMSTAV, a. s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4
Termín výstavby: 05 / 2005 - 10 / 2005

Popis stavby:

Zřízení nových zpevněných ploch Hypermarketu včetně navazujících komunikací:

 • HTÚ – zářez, násyp včetně urovnání a hutnění
 • úprava podkladu stabilizací vápnem
 • úprava podkladu stabilizací fluidním popelem
 • konstrukční vrstvy pod vlastním objektem HM
 • konstrukční vrstvy komunikací a chodníků
 • osazení odvod. prvků (žlaby, UV) vč. napojení
 • dodávka a osazení obrub žulových OP4
 • dodávka a osazení obrub
 • betonáž podkladních betonů I
 • pokládka zámkové dlažby
 • betonáž plochy – beton CB III
 • provedení sadových úprav
 • pokládka žulové dlažby K 10
 • pokládka živičných vrstev
 • dopravní značení – VDZ, SDZ