OBNOVA LÁZEŇSKÉ INFRASTRUKTURY V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

OBNOVA LÁZEŇSKÉ INFRASTRUKTURY V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Termín výstavby: 08 / 2005 - 08 / 2006

Popis stavby:

SO: Úprava městského interiéru Nám. Dr. E. Beneše:

  • rekonstrukce celého náměstí
  • rekonstrukce navazujících komunikací
  • rekonstrukce dešťové kanalizace, rozvod pitné vody
  • rekonstrukce veřejného osvětlení, rozvody NN

SO: Lázeňský dům – Eugenie; Obchvatová komunikace – Lázeňská promenáda

  • rekonstrukce lázeňského domu
  • výstavba kolonády a altánu
  • napojení na IS, výstavba minerálkovodu
  • rekonstrukce veřejného osvětlení
  • výstavba zpev. ploch obchvatové komunikace, parkoviště
  • odvodnění, chodníky