ZPŘÍSTUPNĚNÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE - HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA KADANĚ

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Termín výstavby: 02 / 2006 - 07 / 2006

Popis stavby:

Rekonstrukce ulic v historické části města Kadaně z prostředků PHARE:

  • SO 1 kruhový objezd v ulici Švermova – Jungmannova – Raisova
  • SO 2 Parkoviště v ulici Koželužská
  • SO 3 Parkoviště pod prodejnou Zelený strom v ulici Raisova
  • SO 4 Parkoviště pod hradem v ulici Říční
  • SO 5 Parkoviště u objektu „Střelnice“ v ulici Čechova