SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

22.05.2018

Sdružení Děčín-Vilsnice pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP dokončilo další část stavby Silnice I/62 Děčín – Vilsnice. Auta vjedou na novou téměř dvoukilometrovou silnici podél železniční trati v sobotu 26. května 2018. Navazující okružní křižovatka a estakáda, která se napojuje na stávající most přes Labe, budou dokončeny v červenci letošního roku. Tzv. Vilsnická spojka umožní odvést tranzitní dopravu z přetížené Ústecké ulice a zakončí komplexní přestavbu průtahu silnic I/13 a I/62 Děčínem.


03.04.2018

Sdružení Morava pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP zahájilo výstavbu protipovodňových opatření v centru Olomouce. Technicky náročná etapa s označením II. B zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba je v českém prostředí zcela unikátní, protože se odehrává v historickém jádru města a její součástí je i vybudování náplavky a kompletní náhrada dvou mostů. Investorem je státní podnik Povodí Moravy.


07.03.2018

Navzdory silným mrazům začala s úderem března letošní největší dopravní stavba na Vysočině – silniční obchvat obce Kámen na Pelhřimovsku. Stavbaři ze sdružení Kámen pod vedením společnosti SILNICE GROUP převzali staveniště a zahájili přípravné práce na nové silnici o délce 2,4 km. Přeložku důležité komunikace I/19 velmi ocení nejen řidiči na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, ale také obyvatelé obce Kámen, kteří se zbaví zátěže z tranzitní dopravy.


24.11.2017

Společnost SILNICE GROUP a.s. se dostala mezi 100 nejlepších firem v ČR.


18.10.2017

Česká silniční společnost si Vás dovoluje pozvat k účasti na 25. Silniční konferenci, která se letos koná v Brně ve středu 18. a ve čtvrtek 19. října 2017 na Výstavišti Brno.


15.06.2017

Společnost SILNICE GROUP a.s. získala cenu ŘSD v kategorii A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč.


18.12.2016

Od prosince 2016 firma SILNICE GROUP a.s. rozšířila své stávající výrobní kapacity a obor o přibližně 50 nových spolupracovníků se specializací MOSTY A BETONOVÉ KONSTRUKCE...


18.10.2016

Ve středu a čtvrtek 19. a 20.10.2016 je město Hradec Králové hostitelem významné silniční akce s účastí bezmála 1.000 delegátů a téměř stovky vystavovatelů...


18.10.2015

V 04/2011 byl úspěšně dokončen projekt „Školící středisko pro činnosti v oblasti stavebnictví a zpracování stavebních hmot“. Projekt je podporován z operačního programu pro podnikání a inovace – Školicí střediska – Výzva II.


18.10.2015

K 15.9.2010 byl úspěšně ukončen projekt „Realizace energeticky úsporných opatření v divizní jednotce SILNICE GROUP a.s. v Žatci“, který byl podpořen v rámci OPPI  - program EKO-ENERGIE.

 


1 2 3
 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.