SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík je uvedena do provozu

12.07.2021
Dne 22. června 2021 proběhlo slavnostní uvedení do provozu stavby silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík. 
 
„Účelem stavby bylo rozšíření dvoupruhové silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která je schopna bezpečně pojmout vysoké dopravní zatížení. Směrovým oddělením provozu byla odstraněna možnost střetu protijedoucích vozidel a zlepšila se možnost pro předjíždění. Došlo tak k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na tomto významném dopravním tahu,“ představil novou čtyřpruhovou komunikaci generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Součástí stavby je i nová lávka pro pěší a cyklisty u Kamenného rybníka, která umožní silnici I/27 bezpečně přecházet. Investorem lávky bylo město Plzeň.
 

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

Hlavní trasa: 
  • délka: 1,6 km 
  • kategorie: S 20,75/80
  • počet všech stavebních objektů: 19
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Plzeň 
Zhotovitel: SILNICE GROUP, VÁHOSTAV-SK
Cena stavby dle smlouvy: 217 mil. Kč bez DPH 
 
Informační leták: infoletak_s27-tremosensky_rybnik-orlik.pdf
 
 
 
 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.