SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI SILNICE GROUP, a.s.

Vážení spoluobčané,
Vaše osobní údaje a naše nakládání s nimi je jedním z Vašich základních práv a našich zákonných povinností. Společnost SILNICE GROUP, a.s. reaguje na celoevropské sjednocení ochrany Vašich osobních údajů od konce května 2018 nastavením vnitropodnikových systému tak, aby s nimi bylo nakládáno plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Podle tohoto Nařízení je (případným) správcem Vašich osobních údajů (pokud nám je svěříte) společnost:

SILNICE GROUP, a.s.
Sídlo Praha, Na Florenci 2116/15
IČ 62242105
Tel: +420 221 862 400
Fax: +420 221 862 401
e-mail: info@silnicegroup.com

která Vám zaručuje všechna práva a ochranu Vašich osobních údajů zcela v souladu se zněním uvedeného evropského Nařízení. V rámci fungování vnitrpodnikového toku a ukládání infomací byly zavedeny takové postupy, aby Vaše

• právo na přístup k Vašim osobním údajům a informace o nich
• právo na opravu Vašich osobních údajů
• právo na výmaz Vašich osobních údajů
• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
• právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
• Vaše právo vznést námitku

jakož i další práva plynoucí z Nařízení byla v plném rozsahu zachována.

V Praze 25.5.2018

Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.