SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Historie společnosti

Společnost SILNICE GROUP a.s. vznikla postupným přechodem od privatizovaného státního podniku v roce 1994 společností DOS s.r.o., která byla následně přejmenována na Silnice Žatec, s.r.o. a z rozhodnutí jediného vlastníka přešla k 01.11.2006 na akciovou společnost s názvem Silnice Žatec, a.s.

Od května roku 2008 je používán nový název SILNICE GROUP a.s.

SILNICE GROUP a.s. navazuje na letité zkušenosti a tradice v oboru dopravního stavitelství a od své novodobé éry tvoří tradice vlastní založené na vysoké kvalitě, jejímž nosným základem je zejména profesionalita zaměstnanců a neustálý technologický a technický vývoj s ohledem na environmentální dopady naší činnosti a moderní trendy uplatňující se v souladu s požadavky EU také na našem trhu.

Od doby privatizace v roce 1994 prošla řadou změn, zejména v oblasti řízení a aplikovala takové nástroje managementu, díky nimž se jí podařilo úspěšně dojít od výkonů v řádu do 100 mil. Kč k obchodnímu obratu blížícímu se 1 mld. Kč. Díky naplňované strategii se nám daří nejen posilovat svou pozici a zvyšovat celkovou konkurenceschopnost, ale také budovat si postavení prestižního zaměstnavatele nabízejícího dobré a stabilní zázemí s podmínkami pro osobní rozvoj všech našich spolupracovníků, kteří chtějí spolu s námi neustále zvyšovat svou odbornost a kvalifikaci a pomáhat nám dosahovat nemalých cílů, které jsme si předsevzali a které krok za krokem naplňujeme.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.